Z dniem 30 września 2021 r. upłynął termin przekazania danych o osobach zamieszkałych w Obiekcie Zbiorowego Zakwaterowania w aplikacji spisowej.